Drive elements combine NEW HOLLAND 8060

Layout of belts combine NEW HOLLAND 8060 Antrieb
# OEM Nummer (Herstellernummer) Beschreibung Menge
1 80333255 BELT 1
2 80337415 BELT 1
3 80334065 BELT 1
5 80397298 BELT 1
5 80451481 BELT 1
6 80397297 BELT 1
7 80230151 BELT 1
8 80389245 BELT 1
9 80230076 BELT 1
9 80420606 BELT 1
9 80424318 BELT 1
10 80605529 BELT 1
11 80410896 BELT 1
12 80393326 BELT 1
13 80394426 BELT 1
13 80643353 BELT 1
14 80230077 BELT 1
14 80356024 BELT 1
15 80371222 BELT 1
15 80421173 BELT 1
15 80432802 BELT 1
15 81540767 BELT 1
16 80399058 BELT 1
17 80381489 BELT 1
17 80457643 BELT 1
18 80387469 BELT 1
19 80378989 BELT 1
20 80388280 BELT 1
21 80336784 BELT 1
22 80396750 BELT 1
22 80396750 BELT 1
22 80437033 BELT 1
22 80437033 BELT 1
23 80395955 BELT 1